sözcük çevir  

Menu
English > Turkish

quiet

Word Mean Task
quiet s. sessiz, sakin; hareketsiz, rahat, asude; nazik, yumuşak huylu, tatil, uslu; gösterişsiz, yumuşak. quietly z. yavaşça, sessizce, hareketsizce. quietness i. sessizlik, sükut, telaşsızlık, sükunet, rahat, asayiş.
quiet f. susturmak; kandırmak, yatıştırmak. quiet down susmak, yatışmak, sakinleşmek.
quiet i. rahat, huzur, asayiş, sessizlik, sükut, hareketsizlik.
quiet down susmak
quiet down yatışmak
quiet down sakinleşmek
quiet down dinmek
quiet down sus
quieten (down ile)
quieten susturmak
quieten susmak
quieten sakinleştirmek
quieten sakinleşmek
quieten yatıştırmak
quieten dindirmek
quieten dinmek
quieten sustur
quieten sakinleştirmek (down)
quieter sessiz
quieter daha sessiz
quietest en sessiz
quietism i. akıl ve iradenin dünyevi olaylara tamamen ilgisiz kalarak yalnız Tanrı düşüncesine daldığı dinsel bir mistisizm şekli; gönül ve fikir rahatlığı. quletist i. bu felsefe taraftarı kimse. quietistic s. bu felsefeye göre.
quietly sessizce
quietly yavaşça
quietly ses çıkarmadan
quietly usul
quietly sakin bir biçimde
quietly hareketsizce
quietly usul usul
quietly usulca
Close